Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 23 New Industrial Road, #04-08 Solstice Business Center, Singapore
  • clients(at)opencompanysingapore.com
  • +65 88364489
Our Articles

Menubuhkan Anak Syarikat di Singapura

Menubuhkan Anak Syarikat di Singapura

Membeli syarikat tersedia di Singapura

Singapura adalah destinasi pelaburan yang hebat untuk ahli perniagaan asing di mana ia mempunyai pelbagai kemungkinan untuk membuka syarikat dalam industri yang berbeza. Pelabur asing diberikan peluang untuk menubuhkan sebuah syarikat baru atau membeli sebuah syarikat yang sudah berdaftar. Kelebihan utama syarikat berdaftar atau tersedia, seperti mana yang disebut oleh orang ramai, adalah kerana ia telah didaftarkan dan tidak perlu melalui keseluruhan prosedur perbadanan semula.

Apakah kelebihan syarikat tersedia di Singapura?

Kelebihan pertama dan mungkin paling utama membeli sebuah syarikat tersedia di Singapura adalah masa yang para pelabur boleh jimatkan bagi tujuan perbadanan. Ia adalah satu fakta yang diperakui bahawa reputasi syarikat terbina sejajar dengan masa, jadi pelabur boleh memilih untuk membeli syarikat-syarikat lama yang akan memberikan mereka reputasi yang mereka perlukan. Pelabur asing juga perlu tahu bahawa pelbagai syarikat tersedia boleh didapati untuk pembelian dan pakar kami dalam pembentukan syarikat di Singapura akan menawarkan penyelesaian yang terbaik. Pelanggan boleh berunding dengan pakar kami dan membuat pilihan di antara syarikat tersedia persendirian atau awam liabiliti terhad dan syarikat terhad saham. Satu lagi kelebihan syarikat tersedia di Singapura ialah melaluinya, pelabur memperoleh kemungkinan mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah dan juga peluang perniagaan lebih baik melalui sebuah syarikat tersedia dengan reputasi yang mantap tanpa perlu menubuhkan sebuah syarikat baru.

Bagaimana syarikat tersedia didaftarkan di Singapura?

Prosedur pendaftaran sebuah perusahaan tersedia agak mudah di Singapura. Setelah pelabur memilih jenis struktur yang sesuai dan menetapkan semua butiran dengan penjual, kontrak yang akan memindahkan pemilikan dari bekas pemilik kepada bakal pemilik akan dirangka. Selepas kontrak ditandatangani, pakar kami berkenaan syarikat yang diperbadankan di Singapura akan merangka Artikel Persatuan syarikat baru dengan nama baru, jika ia diperlukan, dan mengemukakannya bersama-sama dengan dokumen lain yang diperlukan dengan Daftar Syarikat. Pengusaha asing harus tahu bahawa mereka dibenarkan untuk melantik seorang pengarah dan setiausaha baru untuk syarikat tersedia yang baru dibeli menurut Undang-undang Syarikat di Singapura.

Untuk butiran lanjut mengenai pendaftaran syarikat, anda boleh menghubungi pakar kami berkenaan pembentukan syarikat di Singapura.