Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 23 New Industrial Road, #04-08 Solstice Business Center, Singapore
  • clients(at)opencompanysingapore.com
  • +65 88364489
Our Articles

Panduan Am untuk Pemerbadanan Syarikat Singapura

Panduan Am untuk Pemerbadanan Syarikat Singapura

Jenis-jenis syarikat di Singapura

Pelabur asing yang ingin mendaftarkan sebuah syarikat di Singapura mesti terlebih dahulu mengambil kira jenis syarikat yang ingin dibuka. Untuk menentukan pilihan yang sesuai, mereka boleh melakukan penyelidikan tentang kelebihan setiap jenis syarikat atau meminta perkhidmatan pakar dalam pembentukan syarikat di Singapura yang akan membantu mereka dalam memilih dan mendaftarkan jenis entiti yang sesuai. Akta Syarikat Singapura mengiktiraf jenis syarikat berikut:

● – syarikat liabiliti terhad

● – perkongsian

● – pemilikan tunggal

Syarikat liabiliti terhad dibahagikan kepada syarikat persendirian, syarikat awam dan syarikat awam terhad oleh jaminan. Di antaranya, syarikat persendirian terhad yang paling banyak menjadi pilihan di Singapura.

Syarat-syarat pendaftaran syarikat di Singapura

Sebelum memulakan prosedur pendaftaran bagi syarikat Singapura, seorang ahli perniagaan perlu memastikan mereka memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh Akta Syarikat. Semua jenis syarikat dikehendaki untuk:

● – merangka Memorandum dan Artikel Persatuan syarikat itu,

● – melantik setiausaha syarikat

● – melantik pengarah pemastautin Singapura

● – mempunyai alamat berdaftar di Singapura

Syarikat Singapura mestilah mempunyai sekurang-kurangnya seorang pemegang saham supaya boleh didaftarkan. Kelebihan utama syarikat liabiliti terhad adalah modal minimum minimum yang diperlukan untuk pendaftaran ialah 1 SGD.

Setelah Memorandum dan Artikel Persatuan telah dirangka, ia mesti dikemukakan kepada pihak Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat Singapura (ACRA).

Syarat-syarat pasca-pendaftaran di Singapura

Sebaik sahaja syarikat berdaftar dengan ACRA, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil. Secara amnya, syarikat itu dikehendaki mendaftar dengan pihak berkuasa yang berlainan, antaranya:

● – pendaftaran Cukai Barangan dan Perkhidmatan Singapura (GST)

● – memohon lesen perniagaan yang diperlukan bergantung pada aktiviti yang dijalankan,

● – membuka akaun bank korporat

● – pendaftaran bagi Kumpulan Wang Simpanan Pusat (CPF),

● – pendaftaran bagi Levi Pembangunan Kemahiran (SDL)

Pendaftaran untuk CPF dan SDL diperlukan untuk membayar cukai yang berkaitan dengan pengambilan pekerja di Singapura. Syarikat juga mesti melantik seorang juruaudit.

Memandangkan pendaftaran syarikat di Singapura mesti dilakukan oleh pemastautin atau firma profesional, kami mempersilakan anda untuk menghubungi wakil kami untuk prosedur yang mudah.