Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 23 New Industrial Road, #04-08 Solstice Business Center, Singapore
  • clients(at)opencompanysingapore.com
  • +65 88364489
Our Articles

Menubuhkan Syarikat Liabiliti Terhad di Singapura

Menubuhkan Syarikat Liabiliti Terhad di Singapura

Syarikat liabiliti terhad Singapura

Pelabur asing mempunyai beberapa pilihan berkenaan pemerbadanan syarikat di Singapura. Jenis syarikat yang paling digemari adalah syarikat liabiliti terhad (LLC). Syarikat-syarikat liabiliti terhad Singapura juga dirujuk sebagai syarikat yang terhad melalui saham di mana tanggungjawab para pemegang saham adalah terhad kepada jumlah pelaburan mereka di dalam syarikat. Menurut Akta Syarikat Singapura, syarikat-syarikat liabiliti terhad adalah entiti sah menurut undang-undang yang dipisahkan daripada ahli-ahlinya, di mana aset peribadi para pemegang saham dilindungi daripada sebarang liabiliti perniagaan.

Apakah syarat-syarat untuk membuka syarikat liabiliti terhad di Singapura?

Akta Syarikat menetapkan modal minimum untuk mendaftarkan syarikat liabiliti terhad di Singapura adalah 1 SGD. Para pemegang saham boleh menentukan jumlah yang mereka perlukan untuk memulakan perniagaan mereka. Syarikat liabiliti terhad Singapura mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu pemegang saham dengan maksimum 50 orang dan saham mereka tidak dibenarkan untuk diniagakan di Bursa Saham. Nama syarikat liabiliti terhad persendirian mesti berakhir dengan “Private Limited” atau “Pte Ltd”. Akta Syarikat membenarkan orang dan entiti korporat yang natural mendaftar syarikat liabiliti terhad di Singapura. Syarikat liabiliti terhad adalah pilihan tepat untuk syarikat asing yang ingin membuka anak syarikat di Singapura. Syarikat liabiliti terhad mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah dan setiausaha syarikat yang mesti menjadi penduduk tetap Singapura.

Pakar kami dalam pembentukan syarikat di Singapura akan memberi anda lebih banyak maklumat tentang kelebihan syarikat liabiliti terhad.

Prosedur pembentukan syarikat untuk LLC di Singapura

Langkah pertama ke arah pendaftaran syarikat liabiliti terhad di Singapura ialah memilih dan menyimpan nama syarikat itu. Permohonan tempahan nama perniagaan dikemukakan kepada Penguasa Perakaunan dan Korporat Singapura. Langkah kedua ialah merangka Memorandum dan Artikel Persatuan syarikat. Pendaftaran syarikat liabiliti terhad di Singapura memerlukan pelantikan ejen tempatan yang akan mengendalikan prosedur pemerbadanan . Selepas syarikat itu diperbadankan, ia juga mesti didaftar untuk tujuan percukaian.

Perunding kami dalam pendaftaran syarikat di Singapura boleh membantu merangka Memorandum dan Artikel Persatuan untuk syarikat anda dan juga boleh mengendalikan prosedur pemerbadanan. Anda juga boleh menghubungi kami untuk sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan pembukaan syarikat liabiliti terhad di Singapura.