Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 23 New Industrial Road, #04-08 Solstice Business Center, Singapore
  • clients(at)opencompanysingapore.com
  • +65 88364489
Our Articles

Menubuhkan Pejabat Cawangan di Singapura

Menubuhkan Pejabat Cawangan di Singapura

Apakah jenis syarikat yang boleh ditubuhkan oleh pelabur asing di Singapura?

Syarikat asing yang ingin menetap di Singapura boleh mendaftar pejabat cawangan. Berbanding dengan anak syarikat Singapura, pejabat cawangan adalah sebahagian daripada syarikat asing yang mendaftarkannya dan tidak mempunyai entiti yang sah tersendiri. Kelebihan menjadi sebahagian daripada syarikat induk ialah entiti asing tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan pejabat cawangan di Singapura. Pejabat cawangan Singapura tidak akan dikenakan sebarang pengecualian cukai kecuali jika mereka mempunyai pejabat berdaftar atau lembaga pengurusan di negara ini.

Syarat-syarat untuk mendirikan pejabat cawangan di Singapura

Seperti yang disebutkan di atas, pejabat cawangan ini adalah tambahan kepada syarikat asing di Singapura, oleh yang demikian ia mesti menggunakan nama yang sama dengan syarikat induk. Mengikut Undang-undang Syarikat di Singapura, sebuah pejabat cawangan memerlukan dua ejen pemastautin yang mesti berurusan dengan proses pendaftaran dan aktiviti lain bagi pihak mereka.

Pejabat cawangan juga dikehendaki mempunyai pejabat berdaftar di Singapura. Pejabat cawangan Singapura boleh menjalankan pengurusan sebagaimana syarikat induknya dan berhak membawa pulang keluar keuntungan dan modal. Cawangan Singapura hanya akan dikenakan cukai ke atas pendapatan yang dibuat di negara ini.

Pendaftaran pejabat cawangan di Singapura

Syarikat asing dikehendaki mengupah firma profesional apabila memperbadankan syarikat di mana pakar kami dalam pembentukan syarikat di Singapura menyediakan perkhidmatan penuh untuk pendaftaran syarikat.

Langkah pertama ketika membuka pejabat cawangan di Singapura adalah untuk mengemukakan nama syarikat bagi mendapatkan kelulusan daripada Daftar Perdagangan. Nama tersebut akan diluluskan melainkan ia sama dengan nama syarikat yang lain. Langkah kedua ialah penyerahan fail pendaftaran dengan Daftar Perdagangan. Proses ini mengambil masa tidak melebihi 2 hari. Apabila pendaftaran selesai, Pendaftar Syarikat akan menghantar notifikasi emel bersama pengesahan pejabat cawangan Singapura yang baru. Pemberitahuan biasanya bertujuan untuk pembukaan akaun bank atau pendaftaran bagi tujuan pencukaian, Walau bagaimanapun sijil perbadanan boleh dikeluarkan atas permintaan syarikat.

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pejabat cawangan Singapura

Dokumen-dokumen berikut hendaklah dikemukakan untuk pendaftaran pejabat cawangan di Singapura:

● – salinan Sijil Perbadanan yang disahkan dari syarikat asing itu,

● – salinan yang Artikel Pertubuhan syarikat induk yang disahkan,

● – butiran mengenai pengarah syarikat induk

● – satu resolusi untuk melantik dua ejen yang bertindak bagi pihak pejabat cawangan di Singapura

● – dokumen yang membuktikan alamat berdaftar pejabat cawangan,

● – satu kenyataan yang dikeluarkan oleh syarikat asing berkenaan bidang kuasa kedua-dua ejen tempatan.

Wakil kami dari syarikat yang diperbadankan di Singapura boleh memberikan maklumat lanjut mengenai pendaftaran syarikat.